Jet air firence 60

TIA does not verify the accuracy or completeness of this flight information and disclaims any implied warranties with regard to it. TIA shall have no liability for any loss or damage suffered as a result of relying on flight information on this site which may prove to be inaccurate or incomplete.

11 Maj 2018: Tirana International Airport i uron mirëseardhjen kompanisë ajrore Daneze Jet Time me turistë nga Skandinavia: Tirana International Airport i uron ...

TIA nuk verifikon sa i saktë apo i plotë është informacioni mbi fluturimin dhe nuk ofron garanci në lidhje me të. TIA nuk mban përgjegjësi për ndonjë humbje apo dëmtim të pësuar si pasojë e informacionit të fluturimit të marrë në këtë faqe, i cili mund të jetë i pasaktë ose jo i plotë.

Foto:

Video: